divendres, 21 d’octubre de 2011

Sabies que... hi ha uns valors de la temperatura que es diuen Fototemperatura i Nictotemperatura?

La Fototemperatura també s'anomena Temparatura diurna i a la Nictotemperatura se l'anomena Temperatura nocturna.

La Fototemperatura  o Temperatura diurna és el valor mig de la temperatura en el període de 12 hores corresponents al dia. Està relacionada amb l'activitat fotosintètica i el creixement vegetatiu de les plantes.
Es calcula de la següent manera:
Tmm - (Tmm - tmm) * 0.25
Tmm és la Temperatura mitjana de màximes en un període de temps.
tmm és la Temperatura mitjana de mínimes en aquest període de temps.

La Nictotemperatura o Temperatura nocturna és també el valor mig de la temperatura en el període de 12 hores corresponents a la nit. Està relacionada amb els processos de nutrició de les plantes, de maduració i engrossiment dels fruits. Molt poques plantes poden créixer quan la nictotemperatura és de 0º, la majoria de plantes necessiten valors superiors. Té efectes ben determinats, per exemple les tomates no poden quallar si la nictotemperatura no està entre els 14 i 18º, després d'aquest procés no importa que les temperatures siguin més baixes. Hi ha també un límit per dalt de nictotemperatura per sobre del qual també les plantes deixen de créixer i desenvolupar-se.
Schimper va fer una distinció entre plantes segons les temperatures que necessiten: plantes megatèrmiques (en terres baixes dels tròpics), plantes mesotèrmiques (en les muntanyes tropicals i regions temperades) i les plantes microtèrmiques (en zones polars i alpines). Algunes plantes són classificades com a megatèrmiques (com les miristicàcies -alguns tipus de magnòlies-)

Per al seu càlcul es procedeix segons la fòrmula:
Tm + 0.25 * (Tmm - tmm)
Tm és la temperatura mitjana d'un període de temps.

Si els càlculs es volen fer només per a un dia determinat:
Fototemperatura = (0.75 * Temp.màxima) + (0.25 * Temp.mínima)
Nictotemperatura = (0.25 * Temp.màxima) + (0.75 * Temp.mínima)

Aquests valors de la temperatura també s'utilitzen per a determinar el confort ambiental humà pel control de la calefacció i aire condicionat.


Altres índex bioclimàtics que es fan servir son:
- Índex de Calor sufocant ICS
- Entalpia de l'aire ENT
- Temperatura efectiva TE
- Temperatura efectiva equivalent TEE
- Poder refrigerant de l'aire PR "wind chill"
- Densitat d'oxígen de l'aire DOA

En els aparells automàtics, aquests índex han estat calculats així:

   ICS = (E - 18.8) / 2! 
   ENT = .24 * T + (597.4 + .43 * T) * R    TE = .4 * (T + Tw) + 4.8 
   TEE = 37 - ((37 - T) / D) - .0029 * T * (100 - H)  
   PR = 10 * (.378 + .22783 * (V ^ .62)) * (36.7 – Tw) 
   DOA = 80.51 * (P - E) / (T + 273.15) 

   H – humedad relativa del aire 
   V – velocidad del viento 
   T – temperatura 
   R – razón de mezcla 
   Es – tensión de vapor de saturación 
   E – tensión de vapor real 
   P – presión atmosférica 
   Tw – temperatura de bulbo húmedo   
  V1 = 1.76 + .27 * V 
   D = .68 - .0014 * H + (.75 / V1) 
   E = Es * H / 100 
   R = .622 * E / P  


Els índex bioclimàtics que es fan servir poder ser classificats en categories segons alguns criteris utilitzats:

Temperatura Efectiva (TE) i Temperatura Efectiva Equivalente (TEE) 
          TE <= 12.0ºC - mot fred 
12.0 < TE <= 17.0ºC - fred 
17.0 < TE <= 22.0ºC - fresc 
22.0 < TE <= 25.0ºC - confortable 
25.0 < TE <= 28.0ºC - calorós
          TE >  28.0ºC - muy calorós
Índex de Calor Sufocant: 
      ICS <= 1 - No existeix 
1 < ICS <= 3 - Dèbil 
3 < ICS <= 5 - Moderat
5 < ICS <= 7 - Fort
7<  ICS <= 9 - Extrem
9 < ICS      -   Extremadament Extrem

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada