divendres, 9 de setembre de 2011

La pluviometria dels últims anys (2006-2011)

Per la mitjana obtinguda dels últims quatre anys, podem observar que el mes més plujós ha estat el març. El segueixen els mesos de maig i octubre, tal com es pot veure en la gràfica.

La mitjana de pluviometria anual d'aquests últims quatre anys és de 640,6 mm.
Els anys han estat força irregulars: 462 litres el 2007, 756 litres el 2008, 493 litres el 2009 i 851 litres el 2010.
Els mesos més secs han estat el novembre i el juliol.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada